Fagstoff

Private aktører i helsesektoren

Publisert: 25.02.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

I Norge har vi en rekke private aktører som tilbyr helsehjelp.

 

For de yrkene dere utdanner dere til, vil det finnes et privat arbeidsmarked som en god del av dere vil finne jobb innenfor.

Pasient i korridor. Foto.

I de fleste kommuner finnes det private aktører som tilbyr helsehjelp. Det kan være leger, fysioterapeuter eller psykologer som velger å arbeide som privatpraktiserende i stedet for å jobbe i det offentlige helsevesenet.

I de siste årene har vi også fått flere private sykehus og klinikker. Disse kan tilby spesielle behandlinger som for eksempel øyeoperasjoner, kosmetiske operasjoner eller andre typer behandling. Vanligvis betaler pasienten selv for behandlingen, men i enkelte tilfeller kan det offentlige dekke deler av utgiftene.

Bildet viser et stativ med prøveglassHelsesekretærer kan jobbe på private legesenter, laboratorier og sykehus. 

Tannhelsesekretær med pasient. Foto.Tannhelsesekretærer kan jobbe hos privatpraktiserende tannleger. 

Får du jobb i private fortak?

Private foretak kan tilby en rekke jobbmuligheter, og på mange slike steder arbeider det folk med ulik kompetanse. Her skal vi se på hvilke jobbmuligheter du har etter å ha fullført videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag.

  • Barne- og ungdomsarbeidere kan få jobb i private institusjoner, for eksempel innenfor rusomsorg.
  • Helsefagarbeidere kan arbeide i private institusjoner som for eksempel private sykehus, private institusjoner for eldre og privat hjemmebasert omsorg.
  • Apotekteknikere jobber gjerne i private sykehus.
  • Hudpleiere jobber ofte i private bedrifter, enten som ansatt eller som privat næringsdrivende.
  • Fotterapeuter jobber gjerne i private bedrifter eller som selvstendig næringsdrivende.
  • Ortopediteknikere jobber ofte i private bedrifter.
  • Tannhelsesekretærer kan jobbe hos privatpraktiserende tannleger.
  • Helsesekretærer kan jobbe hos privatpraktiserende leger og i private sykehus og institusjoner.
  • Ambulansearbeidere kan også jobbe i private bedrifter.
Relatert innhold

Til fordypning