Fagstoff

Fylkeskommunens ansvar

Publisert: 17.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 

Får du jobb i fylkeskommunale foretak?

  • I de fleste fylkeskommunale foretak arbeider det folk med ulik kompetanse.

 

Tannleges om smiler. FotoTannlege 

Compact rolltalk - kommunikasjonshjelpemiddel. FotoKommunikasjonshjelpemiddel   

Petter Schou er fylkeslege i Oslo og Akershus. Foto.

Fylkene skal tilby tannhelsetjeneste og hjelpemiddelsentral. I tillegg har helsetilsynet i fylkene ansvar for å føre tilsyn med alle helsetjenestene og alt helsepersonell i fylket. Dette ansvaret har fylkesmannen, og arbeidet ledes av fylkeslegen.

Fylkestannlegen skal sikre at fylkets innbyggere får et godt tannhelsetilbud nært sitt bosted uavhengig av geografiske ulikheter. Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Det er et ressurs- og kompetansesenter innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging samt tolketjeneste for døve og døvblinde. Hjelpemiddelsentralen sørger for utdeling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede i fylket.

Fylkene har blant annet ansvar for:

Tannhelsetjenesten 

Hjelpemiddelsentralen 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt