Oppgave: Interaktivitet

Hva kan du om platetektonikk?

Publisert: 03.11.2016, Oppdatert: 17.07.2017

Interaktiv oppgave om platetektonikkens påvirkning på jordskorpa. Hvilken retning beveger platene seg og hvilke resultater gir det? Plasser ord og bilder på riktig sted.