Fagstoff

Overbygning

Publisert: 26.01.2017, Oppdatert: 06.12.2017

Jernbanespor i skjæring. Foto.  

Overbygningen overfører vekten og kreftene fra toghjulene til bakken. Den sørger også for at toget har en jevn og god «vei» å kjøre på. Her lærer du hva overbygningen består av.

Ballast

er et lag med pukkDet er knust fjell/stein i størrelser fra 4 mm i diameter og oppover. Den blir produsert i et pukkverk. som blir lagt oppå underbygningen. Det blir brukt jernbanepukk som er knust stein i størrelse fra 31,5 mm til 63 mm i diameter. Den blir lagt under og mellom svillene. Ballasten er underlaget for svillene og må derfor ha riktig høyde. Høyden blir satt ut med måleinstrument som nivellerkikkert.

 

Sville

er en bjelke av impregnert tre eller armert betong. Svillene holder skinnen på riktig plass både i høyden og sideveis. Det er viktig for at sporet skal bli jevnt og fint å kjøre på.

Skinne

er en bjelke av stål som toghjulene kjører på. Skinnelengdene blir sveiset eller lasketDet er en plate som skjøter sammen flere materialstykker.Lask på skinner  sammen slik at de blir veien for toget. I tillegg til å bære toget er det skinnene som styrer toget. Skinnene må derfor tåle mye og være av god kvalitet.

Pandorl

er en spesiell klemme som skal feste skinnen til svillen. Den er kraftig, men samtidig litt fleksibel. Det gjør at de store kreftene fra toget kan overføres til svillen uten at festeanordningen blir ødelagt.

jernbaneskinne festet til svill med Pandrol. Foto.Pandrol