Oppgave: Drøfte

Drøftingsoppgaver: Norsk kultur og mulitkultur

Publisert: 29.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

flerkulturelt arrangement. barn og voksne av forskjellig etnisitet. Foto.  

Oppgaver

  1. Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, sa en gang: «Det er typisk norsk å være god.» Diskuter utsagnet. Er det lurt å lage slike forenklinger? Har norsk kultur noe som er bedre enn det andre kulturer har?
  2. Er diskriminering noen gang nødvendig i vårt moderne samfunn? Gi eksempler og forklar.
  3. Er Norge et homogent samfunn, eller er det et multikulturelt samfunn? Begrunn svaret ditt.