Læringssti

Publisert: 25.10.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Alexander Graham Bell

Oppfinnelsene som endret verden

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker, og hvordan tilgang til ny teknologi har bidratt til å endre det samfunnet vi er en del av.

 

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvorfor mediehistorie er en viktig del av vår historie
  • kjenne til de viktigste teknologiske oppfinnelsene i mediehistorien
  • kunne presentere en oppfinnelse og drøfte hvilke konsekvenser  oppfinnelsene fikk for ettertida
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti