Læringssti

Publisert: 29.06.2017
Varighet: 4t
Kultur (kollasje)

Kultur, kjønnsroller og samliv

Kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer er noe som varierer fra sted til sted og endrer seg over tid.

Etter å ha fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne definere kulturbegrepet
  • vite om flere forskjellige samlivsformer
  • kunne gi eksempler på at kjønnsroller, familie- og samlivsformer endrer seg over tid
  • kunne drøfte normer for kjønn og seksualitet
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti