Læringssti

Publisert: 05.10.2016, Oppdatert: 14.07.2017
Varighet: 3t
Geologisk struktur med trykk

Trykk og volum i brønnen

 

 

I denne læringsstien ser vi på hydrostatisk trykk, trykkgradient, sirkulasjonstrykk og volumet i brønnen.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • beskrive trykkutviklingen i en væskesøyle
  • beskrive friksjonstrykket som oppstår under sirkulasjon
  • beregne trykk i brønnen i ulike situasjoner
  • beregne volum i brønnen, borestrengen og ringrommet
  • regne ut hvor lang tid det tar å erstatte væsken i brønnen
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti