Fagstoff

Radio- og TV-struktur

Publisert: 12.10.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En bærbar datamaskin og et fjernsyn som begge viser åpningssida til Netflix. Foto.Netflix er en abonnementstjeneste for strømming av filmer og TV-serier som har tatt kampen opp mot de etablerte TV-selskapene.  

Allmennkringkasterne har en sentral posisjon i Norge. NRK er størst både på TV og radio. Men kringkasterne pustes nå i nakken av nye, globale medietjenester som Netflix og YouTube.

Hvis vi ser på mediestrukturen for radio og TV i Norge, så er det naturlig å skille mellom kringkasting og medietjenester. Kringkasting er TV- og radiosendinger som sendes direkte og samtidig til allmennheten. Medietjenester bestiller du fra en tilbyder når det passer deg. Netflix er et eksempel på en slik medietjeneste som i løpet av kort tid har fått innpass også i Norge. Men NRK har fremdeles en dominerende stilling når det gjelder radio og TV.

 

TV-kanalenes andel av TV-konsumet i 2015

Radiokanalenes andel av radiokonsumet i 2015

Her ser vi at NRK har en dominerende stilling når det gjelder radio, over 65 % av radiokonsumet.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff