Læringssti

Publisert: 05.10.2016, Oppdatert: 14.07.2017
Varighet: 3t
Produksjonsutvikling

Tidsrelaterte endringer i produksjonen

 

I denne læringsstien skal vi se på endringer i reservoarets tilstand som kan forårsake vanngjennombrudd, sandproduksjon og kollaps i enkelte soner.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • beskrive årsaker til tidsrelaterte endringer i reservoaret
  • forklare hvilke løsninger og tiltak som kan forlenge den produktive tiden i brønnen og feltet
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti