Fagstoff

Produksjonsproblemer

Publisert: 05.10.2016, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

4D-seismikk viser endringer i reservoaret. Illustrasjon.4D-seismikk viser endringer i reservoaret 

Produksjonen fra reservoaret starter med høyest mulig strømningsrate. Vann- og sandproduksjon er problem som kommer etter hvert. Gode kompletteringsløsninger og brønnservice kan forlenge levetiden og utvinningen fra reservoaret.

I starten produseres olje og gass med høye rater. Etterhvert synker det naturlige trykket i reservoaret. For å forlenge produksjonstiden og trekke mest mulig ut av reservoaret, kan noen reservoar støttes av vann- og gassinjeksjon, og andre støttes av pumper som er installert i kompletteringen i brønnen.

Etter en tid vil vann fra reservoaret komme sammen med olje og gass til overflaten. Produsert vann er en utgift, derfor styres produksjonen ved hjelp av kompletteringsløsninger slik at vanngjennombruddet utsettes lengst mulig.

Når vannet begynner å følge med oljen skaper det også større belastning på reservoarbergarten slik at partikler fra sandsteinen følger med oljen til brønnen. For å hindre sandproduksjon til overflaten kan kompletteringen i reservoarsonen utstyres med sandfilter og produksjonsraten reduseres ved strupeventilen i ventiltreet.

Vi omtaler både vann- og sandproduksjon som produksjonsproblem og overvåker utviklingen i reservoaret ved hjelp av seismiske endringsdata, såkalt 4D-seismikk.

I dette emnet ser vi på årsaker til at produksjonen faller over tid, og hvilke tiltak som kan gjøres for å hindre eller redusere problemene.