Fagstoff

Kinesiske skrifttegn til leksjon 2

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kinesiske skrifttegn. Illustrasjon.  

第二课:汉字
Dì èr kè: hànzì

Her kan du laste ned ark for å øve på å skrive de kinesiske skrifttegnene i leksjon 2.