Oppgave

Kvensk innvandring til Nord-Norge

Publisert: 05.10.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut


Kvenbyen i Vadsø på slutten av 1800-tallet. Begbyggelse ved sjøen. Foto. Kvænbyen i Vadsø  

 

I denne oppgaven skal du gjøre undersøkelser for å finne ut mer om kvensk innvandring til Norge og om hvordan kvenene har det i Norge i dag.

 

Oppgave

  1. Finn ut mer om den kvenske innvandringen til Nord-Norge – Undersøk hvor på Nordkalotten kvenene kom fra, i hvilke perioder innvandringen fant sted, hvor mange som innvandret, hvor i Nord-Norge de innvandret til (hvor kvenene bosatte seg) og hvilke næringsveier kvenene valgte å livnære seg av.
  2. Kvenene er av staten definert som en av 5 nasjonale minoriteter i Norge. – Finn ut hvem de fire andre minoritetene er og hva som må til for å bli definert som en nasjonal minoritet. Undersøk hvordan kvenene historisk har blitt behandlet i det norske samfunnet (ble de utsatt for diskriminering?). Hvor mange definerer seg som kvener i dag, og hvordan er den kvenske minoriteten sin samfunnsmessige stilling?
 
Relatert innhold