Oppgave: Drøfte

Kobberverket i Alta

Publisert: 05.10.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Frat gruvedriften i Kaafjord med både mannlige og kvinnelige arbeidere. Illustrasjon.  

Alten Kobberverk i Kåfjord i Finnmark var et gruvesamfunn med mange forskjellige aspekter, ikke minst på grunn av den kvenske arbeidsinnvandringen. Alle oppgavene her er knyttet til utviklingen ved kobberverket på forskjellige måter.

 

Oppgave 1 Industrialisering og arbeidsforhold

  1. Skriv om industrialiseringen i Norge i lys av opprettelsen av kobberverket i Alta. Finnes det kobbergruver i Norge i dag? Hva bruker man kobber til?
  2. Hvordan var boforholdene for arbeiderklassen?
 

Oppgave 2 Innvandring

Skriv om inn- og utvandringen til og fra Norge på 1800-tallet sett i lys av kobberverket i Alta.

 

Oppgave 3 Gruvedrift og urfolks rettigheter

 

Diskuter hvordan gruvedriften har påvirket og påvirker vilkårene for å drive tradisjonelle samiske næringer som reindrift og annet.

 
Relatert innhold