Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Gjenkjenn utsnitt, kameravinkler og linjer

Publisert: 28.09.2016, Oppdatert: 18.09.2017