Fagstoff

Idéutvikling

Publisert: 28.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Slik jobbes det med idéutvikling i mediebransjen.   

God kommunikasjon starter ofte med en god idé. Den kreative prosessen fram mot produksjonsstart blir ofte undervurdert av nybegynnere og amatører.

Å tenke ut, utvikle og velge ideer krever øvelse. I dette emnet blir du kjent med hva en idé er, hvor ideene kommer fra, og hvorfor de er viktige. Du kan også trene på ulike teknikker for idéutvikling.

I tillegg blir du kjent med KFK-modellen. Modellen bryter idéfasen ned i fire delfaser:

  • utforskning
  • idemyldring
  • utvelging
  • presentasjon

Læringsstier

Kjernestoffet i dette emnet finner du i læringsstiene

  • Teknikker for idéutvikling
  • Klar, ferdig, kreativ

 

Relatert innhold

Kjernestoff