Fagstoff

HMS og produksjonsutstyr

Publisert: 28.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Kvinne foran dataskjermen. Foto.De som jobber i mediebransjen, bruker ofte mye tid foran dataskjermen.    

I dette emnet kan du lære mer om hvordan du kan unngå skader når du må jobbe lange økter foran datamaskinen, og når du er ute på oppdrag med ulikt medieutstyr. I tillegg kan du lære litt om programvare og hvordan du kan levere profesjonelle formater i mediebransjen.

HMS i medieproduksjon

Både medieelever og de som jobber i mediebransjen, tilbringer mye tid foran dataskjermen. For deg som vil jobbe med medieproduksjon, er det spesielt viktig å tenke på å variere verktøybruk og arbeidsstilling. Du må også tenke på hvordan du sørger for å ta vare på det elektroniske utstyret slik at det ikke går i stykker eller er en fare for deg selv eller andre.

Temaer som er knyttet til HMS i mediebransjen, er:

  • sittestilling og bevegelsesmønster
  • skjermtitting og belysning
  • behandling av ulikt elektronisk utstyr
  • ulike pekeverktøy
  • hvordan unngå smitte

Hvordan ta vare på medieutstyret?

Når du jobber med medieproduksjon, bruker du som regel kostbart utstyr. For at utstyret vårt skal vare lenge og beholde kvaliteten, må vi være bevisste på hvordan vi håndterer det.

Noen av temaene du lærer mer om i dette emnet, er:

  • hvordan sjekke at utstyret fungerer før et oppdrag
  • hvordan du bør pakke utstyr
  • rutiner for vedlikehold og feilrapportering

Produksjonsformat, arbeidsformat og utkjøringsformat

Avhengig av om du jobber med film, lyd, web, grafisk design, foto eller annen medieproduksjon, må du forholde deg til formatbegrepet. Med format menes det både produksjonsformat, arbeidsformat og utkjøringsformat.