Oppgave

Hydrostatisk trykk

Publisert: 26.09.2016, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Brønn framstilt som U-rør. Illustrasjon.   

I en vertikal brønn er det borevæske med densitet 1,28 sg.

1  Brønnen er 3000 meter dyp, og den siste casingen er satt på 2650 meter.

  • Hva er det hydrostatiske trykket på bunnen av brønnen?
  • Hva er det hydrostatiske trykket ved casingskoen?
  • Hva er det hydrostatiske trykket på toppen av brønnen?

Vis utregningene.

 

2  I brønnen skiftes væsken til en tyngre borevæske med densitet 1,35 sg.

  • Hva er nå trykket på de samme punktene i brønnen?

 

3  Boringen fortsetter med samme borevæske, og brønnens dybde er nå 3500 meter. Siste casing ble satt ved 3200 meter.

  • Hva er trykket i bunnen av brønnen?
  • Hva er trykket ved casingskoen?

 

 Løsningsforslag 
Oppgaver

Generelt