Oppgave

Refleksjonsoppgave om ideer og idéutvikling

Publisert: 22.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Jente sitter med skriveblokk på knærne og smiler. Foto.  

Vi lærer gjennom å sette ord på tankene våre. Formuler derfor svar på spørsmålene nedenfor med egne ord.

  1. Hva er en idé?
  2. Hva tenker du må til for å utvikle og gjennomføre en idé?
  3. Beskriv hva du tenker er særegent for idéutvikling i mediebransjen. Kom gjerne med eksempler.
  4. Hvorfor er idéutvikling viktig? Skriv ned de tankene du gjør deg om dette spørsmålet.