Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Viktige begreper i åndsverkloven

Publisert: 20.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Jente som hukar av for rett alternativ. Montasje.  

I denne testen kan du sjekke om du har forstått de viktigste begrepene i åndsverkloven. Kryss av for de svaralternativene du mener er riktige.