Fagstoff

Samfunnsfaglige tenkemåter

Publisert: 26.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tre studenter står og snakker med hverandre i en trapp. Foto.

«Samfunnsfaglige tenkemåter» handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

Kritisk vurdering

Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfaglig kunnskap ved å bruke kilder og kildekritikk er sentralt. Utforskeren omfatter også formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfaglig kunnskap og kompetanse.

Meninger

Meninger er ikke det samme som kunnskap om samfunnsforhold. Meninger er subjektive oppfatninger. Samfunnsforskere skaffer seg kunnskap gjennom systematiske studier og ved systematisk bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. Det er et ideal at samfunnsforskningen skal være objektiv og sannferdig.

Samfunnsforhold og samfunnsproblemer

Hver eneste dag og i nesten alle sosiale sammenhenger, enten det er på fjernsynet, ved kafébordet eller i hjemmet, blir samfunnsforhold og samfunnsproblemer diskutert. Nesten alle mennesker har meninger om, og holdninger til, ulike samfunnsproblemer og samfunnsforhold. Eksempler på slike diskusjonstemaer kan være alt fra konfliktsituasjoner i andre land til skattespørsmål, innvandringspolitikk i Norge, skolenedleggelser og mangel på fritidstilbud for ungdom.

Samfunnsforskere

Samfunnsforskere derimot skaffer seg kunnskap om samfunnet gjennom systematisk bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder. De prøver bevisst, og så langt det er mulig, å være objektive i arbeidet og ikke la seg påvirke av sine egne oppfatninger og holdninger. Samfunnsvitenskapelige forskningsarbeider blir publisert i offentlige utredninger eller i interne rapporter i forskningsmiljøene.