Fagstoff

Hydrostatisk trykk

Publisert: 20.09.2016, Oppdatert: 19.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sentralt i emnet:

 • Trykk i stillestående væske kalles hydrostatisk trykk.
 • Vi bruker omregnet formel for å få trykket i bar.
 • Hydrostatisk trykk kan endres på et dyp ved å endre densiteten på væsken.

Hydrostatisk trykkutvikling. Illustrasjon.  

Hydrostatisk trykk er trykket i en stillestående væske. Trykket varierer med dypet og kan justeres ved å endre densiteten til væsken. I brønnen er borevæskens hydrostatiske trykk barriere mot trykket i bergartene vi borer gjennom, for å hindre uønsket utstrømning av hydrokarboner.

Hydrostatisk trykk

Hydrostatisk kommer fra de greske «hydro» som betyr 'vann' og «statisk» som betyr 'i ro'. Hydrostatisk trykk er altså trykket i en væske som står i ro. Hydrostatisk trykk øker med dypet, det vil si høyden av væskesøylen.

Dersom vi fyller to sylindre med ulik diameter med samme type væske til samme høyde, vil bunntrykket være likt i de to sylindrene.

Hydrostatisk trykk i sylinder. Illustrasjon.Hydrostatisk trykk 

Det hydrostatiske væsketrykket kan varieres ved å justere densiteten på væsken. Med høyere densitet øker trykket.

Formel for beregning av hydrostatisk trykk

Formelen for beregning av hydrostatisk trykk:

phyd = d ∙ g ∙ h

Trykket (p) beregnes ved hjelp av høyden (h), væskens relative densitet (d) og tyngdens akselerasjon (g). For å få svaret ut i bar bruker vi følgende størrelser:

 • phyd er pressure, dvs. trykk, hydrostatisk trykk (bar).
 • d er density, dvs. væskens relative densitet (ubenevnt).
 • g er gravity, dvs. tyngdens akselerasjon (m/s2).
  På grunn av omregningsfaktor bruker vi verdien 0,0981.
 • h er height, dvs. væskesøylens vertikale høyde (m).

Formelen for trykk i bar:

phyd = d ∙ 0,0981 ∙ h

Den samme formelen brukes for trykk i psi, men da er informasjonen som brukes, oppgitt i «oilfield units». Det vil si at man bruker pounds per gallon (ppg) for densitet, fot (ft) for høyde, og konstanten 0,052 omregnet for tyngdens akselerasjon.

Formelen for trykk i psi:

phyd = d(ppg) ∙ 0,052 ∙ h(ft)