Læringssti

Publisert: 20.09.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Paragraftegn

Opphavsrett og personvern

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • forstå hva et åndsverk er, og kjenne til viktige prinsipper i åndsverkloven
  • vite hva opphavsrett innebærer, og hvordan opphavsrettigheter kan merkes ved publisering
  • forstå hvorfor personvern er viktig, og kjenne til viktige prinsipper i personvernloven
  • vite hvilke regler som gjelder for publisering av bilder, og kunne anvende disse reglene i egen produksjon

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti