Læringssti

Publisert: 01.09.2017
Varighet: 30min
Uttaleoppgave – ingress

Ordmelodi og setningsmelodi

Nå lærer du

  • om trykk i tyske ord
  • om ordmelodien i tysk
  • om trykk i tyske setninger
  • om setningsmelodien i tyske fortellende setninger og spørsmål
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti