Fagstoff

Ohms lov - Grunnleggende elektroteknikk, likestrøm

Publisert: 21.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Når frie elektroner beveger seg i samme retning i en leder, får vi en elektrisk strøm. Størrelsessymbol for strøm er I og måleenheten er ampere (A).

For å få frie elektroner til å bevege seg i samme retning, må vi koble lederen til en spenningskilde, for eksempel et batteri. Et batteri har en + pol og en – pol. Den negative polen har overskudd på elektroner og den positive polen har et underskudd på elektroner. Denne forskjellen kaller vi elektrisk spenning.
Størrelsessymbolet for spenning er U, og måleenheten er volt (V).

Strømretningen i en elektrisk krets er fra pluss til minus.

I en elektrisk leder vil de frie elektronene støte på hindringer slik som ioner, nøytrale atomer og de andre elektronene. Disse hindringene kaller vi lederens resistans (som betyr motstand på gresk). Resistansen er avhengig av flere faktorer, som for eksempel ledermateriale, lederens areal og lederens temperatur.
Størrelsessymbolet for resistans er R, og måleenheten er ohm (Ω).

 

Begrep

Formeltegn

Benevning

Navn

Elektrisk spenning

U

V

Volt

Elektrisk strøm

I

A

Ampere

Resistans

R

Ω

Ohm

ohms lov, enkel elektrisk krets.ilustrasjon.Figur ohms lov
Opphavsmann: Mico Tween, elevbedrift Åkrehamn vgs
 

Sammenhengen mellom strøm, spenning og resistansen i en elektrisk krets uttrykkes: Spenningen er lik produktet av resistansen og strømmen. Denne sammenhengen ble først oppdaget av Ohm og vi kaller derfor dette for Ohms lov.

U = RxI

I = U/R

R = U/I

Når vi kjenner to av størrelsene, kan vi regne ut den tredje.

Eksempel:

Hvor stor strøm går det i en elektrisk krets med motstand R = 10 Ω som er tilkoblet en spenning på U = 12 V?

Strømmen i kretsen blir I = U/R = 12V/10Ω = 1,2 A

I en elektrisk krets som er koblet til en spenning på 24 V, måles strømmen til 1,6 A. Hvor stor er kretsens resistans?

Resistansen i kretsen er  R = U/I = 24 V/1,6 A =  15 Ω

Strømmen gjennom en motstand på R = 10 Ω måles til I = 7 A

Hvor stor spenning er kretsen tilkoblet?

Spenningen er U = RxI = 10 Ω x 7 A = 70 V

 

Relatert innhold