Oppgave

Vurder kildene kritisk

Publisert: 22.09.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.  

Oppgave 1

Gå inn på nettstedet Hvor er Alexa? og gjennomfør den interaktive hypertekstfortellingen.

 • Hva fant du ut om hvor Alexa er?
 • Hva har du lært av denne oppgaven?
 • Hvorfor har du lært det?
 • Hvilke spørsmål sitter du igjen med?

Del det du har kommet fram til, med en medelev og deretter med hele klassen.

 

Oppgave 2

Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King jr. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen:

 1. Hvem står bak disse nettsidene?
 2. Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke, og hvorfor?
 3. Hvorfor er nettadressen til den første kilden her ikke skrevet som klikkbar lenke?

Del det du har kommet fram til, med en medelev og deretter med hele klassen.

 

Oppgave 3

Du er sikkert medlem av en eller flere grupper på Facebook, enten åpne eller lukkede. Dersom du ikke er medlem, kan du løse denne oppgaven sammen med en annen elev i klassen. Ta utgangspunkt i de gruppene du eller klassekameraten din er medlem av, og foreta en kildekritisk vurdering ved å svare på følgende spørsmål:

 1. Hvorfor er gruppen etablert?
 2. Hva finner du av informasjon om gruppen?
 3. Hvem står bak gruppen?
 4. Hvem er medlemmer av gruppen?
 5. Gi en vurdering av kommentarene som er lagt ut. Hva diskuteres i gruppen?
 6. Hvorfor er du medlem av gruppen?
 7. I hvilken grad kan du stole på den informasjonen som blir lagt ut i gruppen?

Del det du har kommet fram til, med en medelev og deretter med hele klassen.

 

 

Oppgave 4

 1. Gå på jakt etter et nettsted eller en nettside hvor du finner informasjon som du mener ikke er til å stole på.
 2. Begrunn hvorfor du mener at informasjonen på dette nettstedet eller nettsiden ikke er til å stole på.
 3. Del nettsiden med en medelev og deretter hele klassen.