Oppgave

Analyser og presenter data om mediebruk

Publisert: 19.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Elever som samarbeider. Foto.  

I denne oppgaven skal dere bli kjent med og bruke statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om medievanene i Norge. Dere skal se på andelen som har brukt Internett, og hvor mange minutter som brukes på Internett en gjennomsnittsdag, fordelt på kjønn, alder og utdanning.

 

Oppgaven skal du løse sammen med to medelever. Siden dette er en åpen oppgave, må dere diskutere dere fram til hvordan oppgaven bør løses. Dere må lage egne tabeller og analysere informasjonen i de tabellene dere har valgt å lage.

 

Problemstillingen dere skal finne svar på, er:

Hvordan skiller de unges bruk av Internett seg ut fra bruk av Internett i andre grupper i det norske samfunnet?

 

Den aktuelle tabellen finner dere her:

 

Lag en presentasjon for resten av klassen på ca. fem minutter, hvor dere presenterer det dere har kommet fram til ved hjelp av tabeller, diagrammer og andre former for illustrasjoner. Her kan dere bruke et valgfritt presentasjonsverktøy. Det kan være en vanlig PowerPoint- eller Prezi-presentasjon, eller kanskje dere tar utfordringen med å bruke et infographic-verktøy av typen Easel.

 

Gjennomfør presentasjonen for resten av klassen. Alle i gruppa skal være aktive under presentasjonen.

 

Når alle gruppene har presentert sine funn, diskuterer klassen seg fram til et felles svar på problemstillingen.

 

Egenvurdering

Oppsummer erfaringen med å arbeide sammen med andre for deg selv, gjerne i en loggbok, hvis du bruker det:
  • Hva lærte du av å jobbe med denne oppgaven?
  • Hva har vært dine sterke sider mens du jobbet med denne oppgaven?
  • Hva har vært utfordringer for deg?
  • Hva har du lært av gruppemedlemmene dine? Skriv en positiv kommentar om hver av dem.