Oppgave

Hva kan du om åpent-hull-komplettering?

Publisert: 07.09.2016, Oppdatert: 18.07.2017

Vurder om påstandene i denne oppgaven er riktige eller gale.