Fagstoff

Tre som byggemateriale

Publisert: 14.09.2017

Tre som byggematerialet. Foto.Tre som byggemateriale  

I tømrerfaget benyttes som oftest tre som byggemateriale i de ulike konstruksjonene. Det brukes til gulv, vegger og tak.

I Norge har vi god tilgang på tre som råvare til materialer. Skogen i Norge dekker ca. 38 % av landets areal. Det meste av denne skogen består av gran og furu. Disse kaller vi bartrær.

Bruk av tre som byggemateriale har flere positive effekter. Det er en fornybar ressurs, kan gjenbrukes, har god holdbarhet, gir større tilvekst i skogen enn det vi tar ut og har stor styrke. Dessuten er det et pent bygningsmateriale.

Et grantre bruker, avhengig av vekstforhold, 50 til 70 år på å bli hogstmodent. Prosessen fra grantreet står i skogen til det ender som tremateriale, kan du følge her.

 

Trær har ulike vekstforhold som igjen påvirker kvaliteten på de materialene som lages av trærne. Derfor sorteres materialer i ulike fasthetsklasser. Fasthetsklassene er C-14, C-18 , C-24, C-30 og C-40. Jo høyere tallet er, jo bedre er styrken. Sorteringen skjer både maskinelt og visuelt. Mesteparten av materialer som produseres i Norge, er i klasse C-18, C-24 og C-30.

Rundt 95 % av alt norskprodusert materiale er produsert av bedrifter som er medlem av Norsk trelastkontroll. Materialene har i så fall dette stempelet på seg.

 

I tillegg til styrkesortering så sorterer vi trelast i ulike trelasttyper.

  • Skurlast er trelast som er sagd (skåret) direkte fra den rå tømmerstokken, uten ytterligere bearbeiding.
  • Justert skurlast er skurlast som er høvlet (justert) på minst to sider.
  • Høvellast er trelast som er glatthøvlet på alle sidene.