Fagstoff

Helse og livsstil

Publisert: 19.10.2009, Oppdatert: 18.04.2017

Helse og livsstil omhandler følgende tema:

 • Helse
 • Livsstil
 • Sykdom og behandling
 • Informasjon og reklame

Helsefagarbeider på jobb. Foto.

Helse er noe annet eller mer enn å være fri for sykdom, og mange forhold påvirker vår helse. I ditt framtidige yrke skal du arbeide helsefremmende. Hva betyr egentlig det?

I kompetansemålene står det:

Eleven skal:

 • gjere greie for sammenhenger mellom helse og livsstil
 • gjere greie for hva den enkelte kan gjøre for å holde vedlike et godt immunforsvar og forebygge smittespredning, og forklare hva smittespredning kan føre til
 • forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilsykdommer og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner

 

Oppgaver

Kollasje  

 • Lag et tankekart for hvert av temaene:
  • helse
  • livsstil
  • sykdom og behandling
  • informasjon og reklame
 • Hva har du lært om disse temaene på ungdomsskolen? Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
 • Hvilke kompetansemål i din læreplan sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 • Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene.  Du kan lage en plan sammen med klassen eller en egen plan for deg selv.
 • Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere av bildene over.
 • Diskuter hva sitatene over betyr.