Veiledning

Åpent-hull-kompletteringer

Publisert: 05.09.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Nedre komplettering. Illustrasjon.  

Åpent-hull-komplettering er definert som løsninger der man ikke bruker sementert liner gjennom reservoaret. Man kan likevel installere mye annet utstyr, både for soneisolering og sandkontroll.

Åpent-hull-komplettering

Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å bore horisontale brønner som går mer enn 10 000 meter ut fra startpunktet. Man skulle tro at disse brønnene trenger mye utstyr til støtte for formasjonen for å hindre kollaps, men slik er det ikke. Bergartene som fungerer som reservoar, er sterke og kan stå alene uten problemer. Det åpner opp muligheten til å få størst mulig innstrømningsareal inn i brønnen fra reservoaret.

En åpent-hull-komplettering kan inneholde slotted liner, screen liner, soneisoleringsutstyr og screen med gruspakke på utsiden. Det er også mulig med mange andre løsninger, de er vanligvis tilpasset både reservoaret og budsjettene.