Fagstoff

Mediedesign

Publisert: 05.09.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Rader med fargeblyanter i 3D. Foto. I mediedesign bruker du farger, typografi, komposisjon og dramaturgi på en gjennomtenkt måte. Hensikten er at medieuttrykket fanger brukernes oppmerksomhet, og at budskapet blir forstått.

Dramaturgi og komposisjonsprinsipper

De ulike delene av en medieproduksjon blir satt sammen på en slik måte at vi opplever en logisk sammenheng. Dette kan også kalles for plott. Når du skal sette sammen historien, kan du bruke flere ulike virkemidler. Virkemidlene er de grep og metoder du velger å bruke for å drive fortellingen framover. 

Å arbeide med layout handler om å bruke komposisjonsprinsippene for å unngå støy i kommunikasjonen. På Vg1 har vi avgrenset komposisjonsprinsippene til å gjelde kontrast og balanse. Ved å bruke disse kan du framheve viktig informasjon, få likevekt på flatene og balansere bruken av kontrast.

Typografi

Typografi er læren om hvordan du utformer bokstaver og setter dem sammen til en visuell helhet slik at budskapet kommuniseres på en hensiktsmessig måte. Skriften er et virkemiddel som må passe til det som fortelles. Hvis du skal lage en invitasjon til en barnebursdag, kan det være passende å bruke en leken skrift som er lett å lese, altså en skrift tilpasset barn. Skal du lage en trykksak for en bank, må du bruke en seriøs og strengere typografi.

Farger

Når du skal jobbe med grafiske design, bør du ha kjennskap til grunnleggende fargelære, fargesymbolikk og fargekontraster. Farger oppleves nemlig forskjellig ut fra hvordan fargene er satt sammen, og den sammenhengen de opptrer i. Derfor må du lære å ta bevisste valg slik at designet kommuniserer og appellerer til målgruppen.

Læringsstier

I dette emnet kan du jobbe videre med fem læringsstier:

  • Kontrast og balanse i grafisk design
  • Farger
  • Typografi
  • Layout
  • Dramaturgi

Læringsstiene gir deg en dypere innsikt i emnet.

Relatert innhold