Fagstoff

9. august – Internasjonal dag for verdens urbefolkninger

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Redhawk indianer

9. august er internasjonal dag for verdens urbefolkning. Denne dagen ble innført i 1994. Datoen er valgt fordi FNs arbeidsgruppe for verdens urbefolkning holdt sitt første møte på denne datoen i 1982.

Det er FNs permanente forum for urbefolkningsspørsmål som har vedtatt at verdens urbefolkning skal markeres med en egen dag. I utgangspunktet skulle denne dagen markeres hvert år i løpet av et tiår med fokus på urbefolkning. Dette tiåret ble kalt Det internasjonale tiåret for verdens urbefolkning. I 2004 ble det vedtatt at man skulle få et nytt tiår, slik at dagen fortsatt skulle markeres fram til 2015.

Mål for arbeidet

Det første tiåret som var dedikert til urbefolkning, hadde som mål å styrke internasjonalt samarbeid for å løse problemer som urbefolkningen verden over møtte, som menneskerettigheter, miljøproblemer, utvikling, utdanning og helse.

Det andre tiåret, som startet i 2005, hadde som mål å fortsatt styrke det internasjonale samarbeidet på de områdene som er nevnt over. I tillegg nevnes kultur, og utvikling ble spesifisert som både sosial og økonomisk.

Samer og andre urfolks problemer

I 2005 ble Ole Henrik Magga intervjuet i forbindelse med 9. august-markeringen. Magga er tidligere president i Sametinget og tidligere leder av FN-forumet for urbefolkningsspørsmål. Han uttalte da at det over hele verden er urfolk som kjemper en daglig kamp for å overleve, og at mange av dem står i fare for å forsvinne. I intervjuet understreket han at selv om det de 10 til 20 foregående årene hadde vært en positiv utvikling for samers rettigheter i Norge, er det fortsatt mange problemer som ikke er løst. Blant annet nevnte han det faktum at den samiske språkopplæringen i barnehager og skoler fortsatt er for dårlig. Et annet punkt Magga understreket, er at et av de største problemene for urbefolkningen generelt, inkludert samene, er ikke at det er en åpen motstand mot disse befolkningsgruppene, men at spørsmål som angår dem, ofte blir oversett.1

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt