Fagstoff

HMS i markeds- og servicearbeid

Publisert: 17.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bilde av en sint mann på telefon.

I de fleste serviceyrker vil du jobbe tett med kollegaer og kunder. Du vil fra tid til annen oppleve stress, krevende kunder og andre utfordringer som du må takle. Derfor er det viktig at HMS blir godt ivaretatt, både for ditt eget og andres ve og vel.

Stress

I alle yrker vil man fra tid til annen oppleve stress. I serviceyrker kan dette skyldes lange køer ved kassen, stor pågang av gjester, korte frister og andre faktorer som setter deg i en presset situasjon. Det kan føre til at du må jobbe mer effektivt, og at du i enkelte tilfeller kanskje føler deg utilstrekkelig. Når det inntreffer uforutsette hendelser, må du kanskje improvisere. Dersom du er godt uthvilt og har god kontroll på arbeidsrutinene, vil du være bedre rustet til å takle stress.

Krevende kunder

I serviceyrker vil du alltid møte krevende kunder. Du kan oppleve at kundene er frustrerte og sinte, uten at det trenger å være din feil. Da er det viktig at du opptrer rolig og ikke lar deg hisse opp. Uttrykk at du oppfatter det kunden sier, og beklag at vedkommende opplever det slik. Ofte er ikke slik kritikk personlig, og det kan også hende at kunden har hatt en dårlig dag. Du skal alltid jobbe for at kunden skal være fornøyd, men du trenger ikke akseptere at kunden er aggressiv eller ufin mot deg.

Ofte kan det være psykisk krevende å møte misfornøyde kunder. I verste fall kan du bli skjelt ut, og det kan du oppleve som urettferdig. I slike situasjoner kan det være lurt å snakke med en kollega om det du har opplevd. Arbeidsplasser der man jobber med service, bør ha stor takhøyde for å snakke ut om ulike møter med kunder og brukere.

Sikkerhet

Når vi jobber med mennesker, må vi alltid tenke på HMS. Hva gjør du om det oppstår uønskede hendelser? Har du god oversikt over evakueringsplan og rømningsveier? Er det foretatt grundige risikovurderinger? Dette er noen av spørsmålene du bør kunne svare på, og som kan gjøre deg bedre forberedt om noe skulle skje.

Skulle uhellet være ute, er det viktig at du tar tak i situasjonen. Dersom du for eksempel sitter i kassen i en butikk eller står i en hotellresepsjon, er det forventet at du kjenner rutinene. Det kan være avgjørende for kundene at du får oversikt over situasjonen, varsler nødetater om det er nødvendig, og får kontroll over situasjonen. Panikk har lett for å spre seg, og nettopp derfor bør du opptre så rolig som mulig i en slik situasjon.