Oppgave

Avkolonisering

Publisert: 24.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Storbritannias prins Philip gir offisielt Kenya sin selvstendighet, desember 1963. Foto.   

Avkoloniseringen i Afrika og Asia var en av følgene av andre verdenskrig. Både Sovjetunionen og USA ønsket dette.

 

Oppgave

  1. Både USA og Sovjetunionen ønsket en avkolonisering. Var det bare humanitære grunner som lå bak dette, eller hadde de to supermaktene også andre motiver?
  2. Hva fikk avkoloniseringen å si for maktbalansen i verden?
  3. Hvordan gikk det med de frigitte koloniene? Ble de alle suksesser?
 
Relatert innhold