Oppgave

Søk ved hjelp av søkemotorer

Publisert: 19.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Søkeknapp på internett. Foto.  

Søkeoppgave

  1. Bruk søkeuttrykkene podkast ('podcast' på engelsk) og den fjerde statsmakt ('fourth estate' på engelsk) og søk ved hjelp av ulike søkemotorer og søketjenester.
  2. Hva slags informasjon fant du om emnet?
  3. Se på de 10 første søketreffene i Google og sammenlign treffene dine med en medelevs. Hvordan vil du forklare eventuelle forskjeller?
  4. Diskuter i klassen: Hvordan bør dere gå fram for å finne mest mulig relevant informasjon til en skoleoppgave om den fjerde statsmakt?