Fagstoff

Feltutvikling på norsk kontinentalsokkel

Publisert: 17.08.2016, Oppdatert: 19.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Livsløp på norsk sokkel. Illustrasjon.Feltutvikling fra start til slutt  

I løpet av ett år blir du kjent med svært mange ulike aktiviteter som utføres på norsk sokkel for at olje- og gassfeltene skal bli lønnsomme investeringer. Her får du en grov oversikt over disse.

 

Dette interaktive oppdraget kan du jobbe med for å reflektere over hva som må til for å utvikle et olje- eller gassfelt fra start til slutt. Det er livsløpet til feltet, og du får innsikt i hva som er inntekter og hva som er utgifter, hvor mye som skjer i hver fase, og hvilken rekkefølge det kommer i.

Tenk gjennom hvilke aktiviteter som må til for å komme fra ett steg til det neste. Hva med utgifter, sikkerhet, miljø? Hvilket utstyr skal brukes?
Hva styrer valgene – penger eller teknologi?

Forfatter: Sissel Paaske  

Oppgaven passer til gruppearbeid som oppstart og introduksjon til fagene som dere skal gjennom i løpet av ett år.