Oppgave: Drøfte

Flyktningsituasjonen i 1945 og senere flyktningkriser

Publisert: 17.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Evakuering av tyske østprøyssiske flyktninger med båt fra Pillau i januar 1945. Foto.  

I Europa var det i 1945 millioner på flukt, antakelig et tall mellom 10 og 20 millioner. Sammenlign denne situasjonen med seinere flyktningkriser i Europa.

 

Oppgave

  1. Hvilke likheter og forskjeller finner du mellom flyktningsituasjonen i 1945 og situasjonen i Europa fra 2015?
  2. Hvordan løste man flyktningproblemet i 1945?
  3. I Europa kom det til nye flyktningstrømmer etter det ungarske opprøret i 1956 og Balkankrigene på 1990-tallet. Hvordan ble dette taklet i Vest-Europa?
 
Relatert innhold

Oppgave