Fagstoff

Das lernst du in Lektion fünf

Publisert: 08.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto. 

Kommunikasjon

 • Oppgi klokkeslett, analogt og digitalt
 • Fortelle hva du gjør om morgenen

 • Fortelle hva du gjør i løpet av en dag
 • Fortelle om oppgaver og plikter i hverdagen
Kommunikation
 • Uhrzeit angeben, analog und digital
 • Erzählen, was man morgens alles macht
 • Eigenen Tagesablauf beschreiben
 • Über Aufgaben und Pflichten im Alltag erzählen

Land og folk

 • Arbeidsåret til tyskerne
 • Hverdag i Tyskland

Land und Leute

 • Das Arbeitsjahr der Deutschen
 • Alltag in Deutschland

Språklære

 • Det modale hjelpeverbet müssen
 • Løst sammensatte verb
 • Refleksive verb
 • Sammensatt verbal
 • Plassering av steds- og tidsadverbial i setningen
 • Personlig pronomen i akkusativ

Sprachlehre

 • Das Modalverb müssen
 • Trennbare Verben
 • Reflexive Verben
 • Satzklammer
 • Orts- und Zeitangaben im Satz

 • Personalpronomen im Akkusativ