Oppgave: Drøfte

Argumenter for skyldspørsmålet

Publisert: 03.08.2016, Oppdatert: 17.08.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Oppgave

  1. Fra tysk side: Lag en oversikt over og begrunnelse for at du mener Frankrike, England og Russland har hovedskylden for krigen. Argumenter for dette synet.
  2. Du er franskmann: Lag en oversikt over og begrunnelse for at du mener Tyskland og Østerrike-Ungarn har hovedskylden for krigen. Argumenter for dette synet.
 

 

Relatert innhold