Fagstoff

Hvorfor fører vi regnskap?

Publisert: 10.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ung kvinne med laptop. Foto. Hensikten med å drive en bedrift er å skape verdier. Da er det først og fremst viktig å selge produkter. Salget blir registrert som inntekter.

Men det er ikke mulig å skape inntekter uten også å få kostnader. Når for eksempel en blomsterbutikk selger en bukett til 250 kr, har de kanskje brukt 100 kr på blomster som de har kjøpt inn. De har altså hatt en inntekt på 250 kr, men også en kostnad på 100 kr. De har dermed tjent 150 kr på dette salget.

En blomsterbutikk har også andre kostnader: lønn til de ansatte, husleie, forsikring, telefon osv. Alt dette føres eller registreres i resultatregnskapet.

Resultatregnskap

Når en måned er over, ønsker butikken å sette opp en oversikt over alle inntekter og alle kostnader i perioden. Er inntektene større enn kostnadene, får de et overskudd. I motsatt fall har de et underskudd. Dette resultatet viser hvor dyktige de har vært, eller hvilke verdier de har skapt i perioden.

Et slikt resultatregnskap blir ført hver måned. Når året er omme, har butikken en samlet oversikt over og et resultat for hvordan det har gått hver måned og hele året. Det siste kaller vi årsresultat, som altså kan vise et overskudd eller et underskudd.

Resultatregnskap
Kostnader Inntekter
Varekost 200 000 Salg 400 000
Andre kostnader 150 000    
Overskudd 50 000    


Ser du likheten mellom budsjettet, resultatregnskapet og regnskapene som ble laget underveis?

Relatert innhold

Faglig

Generelt