Fagstoff

Kultur

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Kultur omhandler følgende tema:

 • Norsk kultur
 • Samisk kultur
 • Det flerkulturelle Norge
 • Utfordringer og muligheter

Gutter som håndhilser. Foto.

Mange forhold rundt oss mennesker henger sammen med kultur. Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre, og hva vi oppfatter som rett og galt.

«Jeg vil så gjerne hilse på deg, og bli
kjent med deg, og snakke med deg – og så kan du
hilse på meg, og snakke med meg, og bli
kjent med meg du også.»

 Utdrag fra diktet «Langt inn i skogen» av Arild Nyquist

Tenk over

Kultur omhandler ulike tema, og disse er symboliserte med flere bilder.

 1. Lag et tankekart for hvert av temaene. Hva har du lært om disse temaene på ungdomsskolen?
  Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen, eller du kan lage en egen plan for deg selv.
 4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere av bildene på siden.
 5. Finn diktet «Langt inn i skogen» av Arild Nyquist i en bok eller på internett. Hva tror dere forfatteren har ment med diktet?