Fagstoff

Automatiserte systemer i boremodulen

Publisert: 09.08.2016, Oppdatert: 20.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Automatisert rørhåndtering. Illustrasjon.  

I boremodulen opereres mesteparten av utstyret ved hjelp av fjernstyrte automatiserte hydraulikksystemer. Automatiseringen av arbeidet har ført til økt sikkerhet og bedre framdrift i bore- og brønnoperasjoner.

I boremodulen er det hydrauliske tenger som brukes for å skru sammen borestrengen og andre rør som skal i brønnen.

RamRig er et hydraulisk boretårn. Enorme hydrauliske sylindre fører tårnet opp og ned over brønnen slik at borestrengen eller annet utstyr føres inn og ut av brønnen.

I boretårnet er det også flere hydraulisk styrte rørhåndteringstenger som brukes for å manøvrere rørene til riktig posisjon over brønnen.

I dette emnet ser vi nærmere på hvordan borerør håndteres gjennom boremodulen og tar en kikk på virkemåten og vedlikeholdskravene til noe av det hydrauliske utstyret i boremodulen.