Veiledning

Hydrauliske anlegg i boremodulen

Publisert: 08.08.2016, Oppdatert: 12.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hydraulisk anlegg. Illustrasjon.   

 

I boremodulen er det meste av rørhåndtering automatisert, fjernoperert og drevet med hydraulisk kraft. Vi ser nærmere på noen av komponentene som brukes.

 

Grunnleggende hydraulikk

For å få en fullverdig forståelse av hvordan de hydrauliske anleggene om bord på en boreplattform virker, må man ha litt grunnleggende kjennskap til hydraulikk. Det omtales i grunnleggende hydraulikk i TIP Vg1

Stasjonære og mobile hydraulikkanlegg

Et stasjonært hydraulikkanlegg er et anlegg som står fastmontert på et sted og beveger seg opp og ned eller sideveis. Eksempler på et stasjonært hydraulikkanlegg på en plattform er heis og pallebordPallebord er et bord som kan beveges vertikalt opp og ned. Det brukes til å løfte paller med kjemikalier for mixing av borevæske..

Mobile hydraulikkanlegg er ikke fastmontert på en plass, men beveger seg i et gitt område ved hjelp av skinneganger og kjede. Eksempler på mobile hydrauliske anlegg er iron roughneck, pipedekk-kran og pipe-handler.

Et hydraulisk anlegg er et trykksatt system som bruker væske til kraftoverføring. Om det oppstår lekkasjer, er det viktig å få stengt de rette ventilene så fort som mulig. Deretter er det viktig å få på plass en person som er sertifisert for å skifte koblinger og slanger som eventuelt er skadet. Dette er ikke noe enhver person kan tillate seg å gjøre.