Veiledning

HMS i bedriften

Publisert: 08.08.2016, Oppdatert: 13.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Prosessmodell. Grafikk.   

Myndighetene setter tydelige krav til operatørselskapet om ansvar for helse, sikkerhet og miljø.

Alle bedriftene på norsk sokkel deltar i ansvarsfordeling på en slik måte at man ikke kan skylde på andre om noe går galt. For at du som arbeidstaker skal medvirke til en sikker arbeidsplass, blir du pålagt grunnopplæring og kursdeltakelse i bedriften din.

Bedriftens fokus på HMS påvirker din sikkerhet, og din holdning til HMS pvirker din egen og andres sikkerhet.

Du blir aldri ferdig utdannet innen HMS.