Læringssti

Publisert: 03.08.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Samfunnsmakt og mediemakt

Mediene som den fjerde statsmakt

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

  • vurdere om en nyhetssak er i tråd med idealene om pressens samfunnsansvar
  • forstå maktfordelingsprinsippet, og medienes rolle som «den fjerde statsmakt»
  • forstå forskjellen mellom mediene som aktør og som arena

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti