Fagstoff

HMS-kultur

Publisert: 09.08.2016, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Beredskapslager. Foto.  

HMS-kultur handler om hvordan mennesker i en gruppe forstår og etterlever reglene som gjelder for helse, miljø og sikkerhet i privatlivet, bedriften og samfunnet.

Alle må arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og det ytre miljøet etter regelverket som til enhver tid gjelder. En god holdning og respekt for regler og lover kan bidra til at en slik kultur bygges i arbeidsfellesskapet og ukultur forsvinner fra gruppen. Derfor satser bedriftene og myndighetene på god opplæring, repetisjon og observasjon i tråd med HMS-reglene.