Læringssti

Publisert: 16.08.2017
Varighet: 5t

Mangfold og endring

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer.

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne gi eksempler på kulturell variasjon i Norge
     
  • kunne si noe om forskjeller på etnisitet og religion
     
  • ha grunnlag for å diskutere fordommer og rasisme
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti