Læringssti

Publisert: 16.08.2017
Varighet: ?
Identitet (kollasje)

Du i samfunnet

Etter at du har fullført denne læringsstien skal du:

  • vite hva sosialisering betyr
  • kunne vurdere hvilke sosiale roller du har i samfunnet
  • ha kunnskap om hva som danner identiteten din
  • vite hva normer og kunne gi eksempler på formelle og uformelle normer
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti