Læringssti

Publisert: 07.07.2016, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
HMS og lover: Politikere på Sleipner

Lover og forskrifter

I denne læringsstien ser vi på hvordan lover og forskrifter virker sammen med en felles standard for arbeid og utstyr på norsk sokkel.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • beskrive strukturen i regelverkhierarkiet
  • beskrive hvilke områder forskriftene regulerer
  • forklare unntak fra arbeidsmiljøloven som er sentrale for arbeid på norsk sokkel
  • kjenne ansvarfordelingen og hva som er ditt bidrag til en sikker arbeidsplass
  • drøfte din rolle for oppfølgingen av lover og regler
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti